دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

اطلاعیه:

اعلام اسامی راه یافتگان به نمایشگاه دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین و نخستین ماراتن عکاسی کشور

مراسم داوری دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین و نخستین ماراتن عکاسی کشور در روز 13 اردیبهشت به صورت زنده و با حضور شرکت کنندگان و روز 14 اردیبهشت به صورت ایزوله با حضور داوران این جشنواره شامل کیارنگ علایی، کریم متقی، سعید محمودی ازناوه، بهنام صدیقی و شادی قدیریان برگزار شد. پس از بررسی آثار چهار بخش اصلی (فتوماراتن)، جانبی (معماری)، ویژه (موبایل) و آرشیوی (عکسهای قدیمی)، اسامی راه یافتگان به نمایشگاه دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین و نخستین ماراتن عکاسی کشور به شرح زیر اعلام می گردد:

 

فتوماراتن

میلاد اسلام زاده- نسترن فرجاد پزشک- علیرضا فرصت کار- علی اصغر فیض الهی (2 اثر)- نگین محمدی فر (2 اثر)- زهرا نظری- حمیدرضا امیری متین (3 اثر)- مینا نوعی (2 اثر)- محمدمهدی ورال- پیمان بالائی دوگاهه- امیرحسین کمالی- پوریا ترابی- سروش جوادیان- رضا خالقی- جاوید خدمتی (2 اثر)- عرفان سامان فر (2 اثر)- آرمان سرابی تبریز- جواد عسگر اوغلی- میعاد آخی- جابر غلامی (2 اثر)- سید یوسف قاسمی- زبیر موحد- سید جواد میرحسینی- امیرحسین نعیما- سهراب کاوه- ابوذر بهراد (2 اثر)- مرتضی جابریان- فاطمه جداری فریدی- محمد آشیانی- مهرداد حبیب وند- مجید حجتی- الناز حسن پور- حنانه حیدری- رضا خالدی- محمد آهنگری- حسین خسروی- حسام خطیب والا- امین خودستان- علی درخشانی- سعید رنجبر- نریمان شفیعی

کاندیدای دریافت جایزه: مهرداد حبیب وند- امیرحسین کمالی- رضا خالدی- نسترن فرجاد پزشک- عرفان سامانی فر- حنانه حیدری- حمیدرضا امیری متین- سعید رنجبر- پیمان بالائی دوگاهه- آرمان سرابی تبریزی

بخش معماری

مجید حجتی (3 اثر)- محمد آهنگری- امیرحسین نعیما- محمد طارم- محمودرضا معین پور- مسعود طالبی- مهرداد واحد یوسف آباد- امیرمهدی نجفلو شهپر- هادی دهقان پور- ویدا مسگرانی- پرستو عطر سائی- کیوان جعفری- امین رحمانی- بابک آتشین جان- بهرام بیات- جابر غلامی(2 اثر)- ابوذر بهراد- جواد عسگر اوغلی(2 اثر)- حمید سبحانی- حمید سلطان آبادیان- رضا خالدی- زبیر موحد- سحر حاجی غنی زاده- سید یوسف قاسمی(2 اثر)- احمد ریاحی دهکردی (2 اثر)- علی خوانین- علیرضا خاکسار- علیرضا رحمانی (2 اثر)- علیرضا عباسی- علیرضا فرصت کار

کاندیدای دریافت جایزه: مسعود طالبی- علیرضا رحمانی- محمودرضا معین پور- بابک آتشین جان- علیرضا فرصت کار- مهرداد واحد یوسف آباد- مجید حجتی- جواد عسگر اوغلی- امیرمهدی نجفلو شهپر

بخش موبایل

حمیدرضا امیری متین (2 اثر)- مهرداد فتحی- بهرام بیات- علیرضا رحمانی- امین رحمانی- محمد آهنگری- آیسان سبزعلی جماعت- محمدمهدی ورال (3 اثر)- محمد آشیانی- حمید سبحانی- نسترن فرجاد پزشک (2 اثر)- سید علیرضا رجایی شوشتری- محمدحسین صفایی- نیلوفر مردیها- مجید حجتی- آیدا فرخاد رسولی (2 اثر)- صمد علیزاده- مینا نوعی (2 اثر)- سجاد دادپور- میلاد اسلام زاده- سید جواد میرحسینی- سهیل فرجی- جواد عسگر اوغلی- مریم دشته- سعید عرب زاده- علی جهان آرا (2 اثر)- شیوا محمدی- هادی دهقان پور (3 اثر)

کاندیدای دریافت جایزه: حمید سبحانی- آیسان سبزعلی جماعت- سهیل فرجی- هادی دهقان پور- سید علیرضا رجایی شوشتری- سجاد دادپور- حمیدرضا امیری متین- آیدا فرخاد رسولی- علی جهان آرا

بخش آرشیو

محمد کاظم زاده- محمد نیما (8 اثر)- حمید صابری ها(8 اثر)- مجید کاشی ها ( ارائه دهنده ی عکس های رضا کاشی ها (2 اثر) و یوسف کاشی ها (3  اثر) )- محمد یوسفی (3 اثر)

تصاویر مرتبط