دوشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

خزائلی، سرپرست ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين:

جشنواره عكس دارالسلطنه در معرفي ظرفيت هاي قزوين تاثيرگذار خواهد بود

علیرضا خزائلي، سرپرست ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين گفت:برگزاري رويداد هاي ملي نظير جشنواره عكس دارالسلطنه در معرفي ظرفيت هاي قزوين تاثيرگذار خواهد بود

به گزارش روابط عمومي نوسازي و بهسازي شهرداري قزوين خزائلي با بیان اين مطلب، اظهار كرد: اجراي هر رويداد ملي در شهر، به معرفي ظرفيت هاي آن شهر كمك شاياني خواهد كرد.

وي افزود: براي برگزاري اين جشنواره نيازمند مشاركت همه جانبه دستگاه ها و مجموعه هاي اجرايي استان هستيم.

خزايلي خاطرنشان كرد: در حال حاضر اين ميزان از مشاركت دستگاه ها، نشان دهنده تاثير بسزاي اين جشنواره براي شهر است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط