محسن کابلی ...گرگان

محسن کابلی ...گرگان

09128700420

1361/04/02

2121668861 کد ملی

لیسانس روانشناسی

     instagram...     mohsen.kaboli_61  

نایب رییس انجمن عکاسان استان گلستان در حال حاضر

..سابقه 8 سال عکاسی حرفه ایی

تدریس در اموزشگاههای هنر

داوری چند دوره جشنواره های منطقه ایی و استانی

داوری جشنواره ملی میراث ماندگار خراسان جنوبی

کسب مدال طلای جشنواره بین المللی پرسپکتیو هندوستان 2016

تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره پرسپکتیو هندوستان2016

کسب روبان افتخار و تفدیر ویژه داوران جشنواره گراداس مونتگرو

تقدیر و پذیرش 6 عکس در جشنواره پلودیف بلغارستان 2016

تقدیر و پذیرش 5 عکس در جشنواره ریکین انگلستان

پذیرش 5 اثر و فینالیست  عکس در جشنواره بین المللی مجارستان

عکاس برتر در جشنواره نورنگار 95 در بخش چهره های ایرانی

مقام دوم جشنواره سرخاب تبریز سال 96

مقام اول قران در ایینه تصویر زنجان 96

مقام سوم دومین جشنواره ملی قزوین 96

مقام اول جشنواره تیرگان تورنتو کانادا 2017

مدال طلای جشنواره نوروز تاجیکستان 2016

برگزیده چهارمین دوره جشنواره خانه دوست

برگزیده پنجمین دوره جشنواره خانه دوست

تقدیر شده جشنواره معدن 96

نفر اول جشنواره محرم در قاب

نامزد دریافت جایزه نشان سال مطبوعات

تقدیر ویژه جشنواره حماسه خون

تقدیر ویژه جشنواره دستهای مهربانی اصفهان 94

تقدیر ویژه  داوران هفتمین  جشنواره فیروزه 95در بخش ویژه.

فینالیست جشنواره هیپا 2017

مقام دوم جشنواره زعفران تربت 97

مقام دوم جشنواره ایات کرمان 97

مقام دوم جشنواره سینمای جوان اردبیل 97

مقام اول جشنواره زندگی زیباست 97

مقام دوم جشنواره ملی  وحدت معماری تربت جام 97

جایزه و تقدیر  جشنواره بین امللی خیام 2017

عکاس برتر جشنواره تصویر سال در بخش ایران ما95

  مدال برنز چهارمین جشنواره بین المللی خیام 2016

شرکت در اردوهائ جشنواره زعفران تربت حیدریه.

 شرکت در اردوئ جشنواره زشت و زیبای اراک

 شرکت در اردوئ هفتمین جشنواره فیروزه تبریز

 شرکت در دومین جشنواره ملی عکس قزوین

شرکت و پذیرش عکس درششمین جشنواره ملی بیرجند

تقدیر و پذیرش عکس در بیش از 100 جشنواره ملی و بین المللی

برگزاری3 نمایشگاه انفرادی و 50 نمایشگاه گروهی
  •