سعيد محمودي ازناوه  متولد 1346 تهران


فارغ التحصيل رشته حفاظت و مرمت آثار تاريخي از مرکز آموزش عالي سازمان ميراث فرهنگي 1370
دريافت نشان درجه يك فرهنگ وهنر (رشته عکاسي) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران 1387
برگزاري چهل نمايشگاه انفرادي در ايران، فرانسه، کره جنوبي، سنگاپور، انگلستان، ترکيه،اسپانيا، بلاروس وسوريه
مدرس عكاسي دانشگاه هاي هنر، برگزيده نهمين دو سالانة عكس ايران وديگر مسابقات عكاسي- داوري دهمين دو سالانه
عكس ايران وبيش ازچهل جشنواره ها و مسابقه عكاسي ملي و منطقه ايي،همکاری با مطبوعات انتشارآثارو مقالات ،
عضو هيئت موسس، عضو رسمی (رئيس هيئت مديره ونايب رييس انجمن عکاسان ميراث فرهنگی 1385-1397) مولف
آثارو کتاب هاي متعدد در حوزه ايرانشناسي، دانشگاهي و صنعتي


تاليف های تصويری، کتاب هاي اختصاصي چاپ شده :


کاشان مرواريد کوير (رحلی)                                                                   انتشارات يساولي
تخت جمشيد بارگاه تاريخ                                                                        انتشارات يساولي
زيبايی های ايران (پنج دوره)                                                                    انتشارات يساولي
ماسوله                                                                                             انتشارات يساولي
کردستان (سه دوره )                                                                             انتشارات فرهنگ وهنر گويا
کردستان نگين سبز(سه دوره)                                                                    انتشارات فرهنگ وهنر گويا
يزد                                                                                                 انتشارات فرهنگ وهنر گويا
در اين قطعه از بهشت "حرم مطهر امام رضا (ع)"(دو قطع )                                انتشارات آستان قدس رضوي
شيراز                                                                                             انتشارات فرهنگ وهنر گويا
کاشان مرواريد کوير (خشتی)                                                                   انتشارات يساولي
فهرست کتب ادبی و عرفانی کاخ گلستان                                                      انتشارات کاخ گلستان
شاهنامه های ايران                                                                               انتشارات سفارت جمهوري اسلامي ايران در آلمان
کاخ گلستان (گزيده کتاب ها و نقاشی ها)                                                       انتشارات زرين و سيمين
مصحف ايران                                                                                    انتشارات مانوسکا- آلمان
خانه هاي ايراني                                                                                  انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي
گيلان قديم (دو دوره )                                                                            انتشارات حوره هنري
کتاب دانشگاه عاوم پزشکي تهران                                                               انتشارات کتاب دانشگاه علوم پزشکی
رباعيات خيام                                                                                     انتشارات فرهنگ وهنر گويا
اربعين( فارسی، انگليسی)                                                                        انتشارات نگار و امام رئوف
خيابان صلح مرکز مطالعات شهرداری تهران
اربعين (عربی، انگليسی )                                                                       انتشارات نگار و امام رئوف
اربعين (کودکان )                                                                                انتشارات نگار و امام رئوف
اربعين (زنان )                                                                                   انتشارات نگار و امام رئوف

 

عضويت در انجمن ها
موسس، عضو رسمی ( رئيس هيئت مديره و نايب رئيس انجمن عکاسان ميراث فرهنگی 1384-1397)
عضو رسمي انجمن عکاسان مطبوعات
عضو رسمی انجمن عکاسان ايران
عضو رسمي انجمن عکاسان تبليغاتی و صنعتی ايران
عضو افتخاری انجمن نگاه


همکاری با سازمان ها ملی و بين المللی:
همکاری با موسسه فرهنگی عيلام برای عکسبرداري و چاپ بروشورهای ايرانشناسی وصنعتی وزارت نفت شرکت
پتروشيمي ايران
- عکاس اموال و بناهای تاريخی کاخ گلستان
- دبير سرويس عکس مجله موزه ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- عضو شورای مشورتی برگزاری دوسالانه عکس ايران 1385(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور هنری)
- عضو هيئت علمی نخستين همايش انسان شناسی تصويری دانشگاه تهران
- دبير وعضو شورای توليدات فرهنگی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری
 -دبير وعضو شورای عکس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری
- دبير وعضو شورای فيلم سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری
- همکاری با اداره کل روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری
- همکاری با خبرگزاری عکس ميراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگری
- همکاری با کتابخانه ملی ايران شناسايي (آرشيو عکس)
- همکاری با معاون معرفی وآموزش سازمان ميراث فرهنگی - همکاری خانه عکاسان ايران
- همکاری در برگزاری نخستين همايش باستان شناسان جوان
- همکاری در برگزاری نخستين همايش موزه ها در توسعه فرهنگی
- همکاری در برگزاری نخستين همايش نقش تشکل های غير دولتی در توسعه گردشگری
- همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران در عکاسی و چاپ کتاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
-همکاری با موسسه فرهنگی شريف برای چاپ بروشورهای ايران شناسی
- همکاری با مرکز اسناد سازمان ميراث فرهنگی (تكميل آرشيو عكس )
-همکاری برای انتشار فرهنگ نامه کودکان ونوجوانان ايران
- همکاری با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انتشار مجموعه عکس خيمه خورشيد
- همکاری با بنياد امور بيماری های خاص (شرکت در نمايشگاه عکس و فروش آثار به نفع بيماران )
- همکاری باانجمن بيماران هموفيلی اصفهان (برگزاري نمايشگاه عکس و فروش آثار به نفع بيماران )
- همکاری با انجمن (محک) کودکان مبتلا به سرطان ( برگزاري نمايشگاه عکس و فروش آثار به نفع بيماران )
- همکاري با دانشگاه تهران( پرديس کشاورزي و منابع طبيعي ) انتشار اطلس مناطق حفاظت شده ايران
- همکاری با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، برگزاری نمايشگاه عکس
- همکاری با حوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی، خانه عکاسان
- همکاری در ثبت هزاره شاهنامه در يونسکو و دريافت تنديس و لوح سپاس بنياد فردوسی

داوری ها
1377 - داوری نمايشگاه عکس دانشجويی مرکز آموزش عالی سازمان ميراث فرهنگی 1378/02/29
1385 - داوری چهارمين دوره مسابقه سراسری عکس عاشورائيان ،اداره فرهنگ وارشاد اسلامی اسلام شهر
1385-  داوری بخش معماری دهمين دو سالانه عکس ايران
1385-  داوری بخش عکس جشنواره بين المللی فيلم و عکس دانشجويان ايران
1385-  داوری بخش ميراث فرهنگی دوسالانه سفال وابگينه ايران
1385 – داوری نخستين مسابقه عکس چهارطاقی نياسر کاشان
1386 – داوری نخستين جشنواره عکس زيارت
1386 -  داوری نمايشگاه عکس بم وزارت مسکن و شهر سازی -6411
1386 -  داوری نمايشگاه عکس جشنواره فرش ايران
1387 -  داوری نخستين نمايشگاه عکس جشنواره رسانه ای سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران
1387 -  داوری نمايشگاه عکس پنجمين دوره جشنواره رشد
1387 -  داوري جشنواره عكس صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، 87/04/10
1387 -  داوری جشنواره بين المللي توليد ات رسانه اي نور (عفاف و حجاب)
1387 -  داوري بخش عكس حشنواره ملي آفرينش دانشگاه ازاد اسلامي،
1387 -  داوري نمايشگاه عكس معنوييت در معماري(حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)
1388 -  داوری دومين بخش عکس جشنواره رسانه ای سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستي و گردشگری ايران
1388 -  داوري سومين جشنواره عكس خليج فارس
1388 -  داوري نخستين جشنواره عكس وكارت پستال هاي شهري(معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران)
1388 -  داوري نخستين جشنواره سراسري عكس آسمان، سازمان رفاهي تفريحي شهرداري کاشان، 88/7/26
1389 -  داوري نخستين جشنواره فرهنگي هنري شمس العماره
1389 -  داوری سومين نمايشگاه عکس جشنواره رسانه ای سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران.
1389 -  داوری سومين جشنواره عکس فيروزه تبريز
1390 -  داوري دومين جشنواره فرهنگي هنري شمس العماره، /11/23
1391 -  داوري دومين جشنواره عکس دانش آموختگان مرکز آموزش عاني سازمان ميراث فرهنگي مرداد 1391
1391 -  داوري دومين جشنواره ملي عکس ايران، طبيعت زيبای ايران، آذر 1391
1391 -  داوري اولين جشنواره عکس عين لام ميم دي
1392 -  داوري اولين جشنواره عکس بافت تاريخي تهران خرداد 1392
1393 -  داوری نخستين مسابقه سراسری عکس" نقد فضا و بنای شهری " فروردين 1394 تهران
1394 -  داوری جشنواره عکس مراسم خاص محرم / سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری
1395 -  داوری دومين جشنواره ملی عکس قاب فيروزه ای ( آستان مسجد مقدس جمکران )
1396 –  داوری مسابقه عکاسی "هويت معماری " مرکز معماری حوزه هنری
1396 -  داوری نخستين مسابقه بين المللی ميراث نا ملموس در بستر طبيعی آن
1396 -  داوری چهارمين جشنواره سراسری عکس خانه دوست
1396 -  داوری نخستين جشنواره عکس نگاران  سيستان و بلوچستان
1397 -  داوری اولين جشنواره ملی عکس بناهای تاريخی ايران احيا
1397 -  هشتمين دوره جشنواره بين المللی عکس فيروزه
1397 -  داوری پنجمين جشنواره عکس نور نگار

 

نمايشگاه ها

1371 - شرکت در نمايشگاه اسلايد رنگی فياپ 1992 اسپانيا XVII BINAL F.I.A.P DE DIAPOSITIVAS COLOR ESPANA

1372 - شرکت در نخستين نمايشگاه سالانه عکس ورزشی ايران، کميته ملی المپيک

1372 - شرکت در دومين جشنواره بين المللی عکس کودک و نوجوان سوره تهران

1372 -  شرکت درپنجمين نمايشگاه سالانه عکس ايران

1373 -  برگزاری اولين نمايشگاه انفرادی ( بناهای تاريخی شهر کاشان ) مکان باغ تاريخی فين

1373 -  شرکت درسومين نمايشگاه گل، گياه و طبيعت در آثار عکاسان ايران

1375 -  برگزاری نمايشگاه يادگار نور خانه عکاسان ايران ،تهران خانه عکاسان ايران

1375 -  شرکت در نمايشگاه روزنه ها، معرفي عناصرتزئيني در معماري ايران

1996 world press photo 1375 - شرکت در نمايشگاه

1377 - برگزاری نمايشگاه قالی های فرش های قاجار و فرش در نقاشی ايران

1377 -  برگزاری نمايشگاه معماری سنتی ايران ( تهران گالری شيو (

1378 -  برگزاری نمايشگاه کودکان ، دوستی، ميراث فرهنگی تهران کاخ نياوران ، گالری جهان نما

1378 -  برگزاری نمايشگاه و شرکت در نمايشگاه بين المللی عکس سوريه ، حلب los four encuentros fotograficos ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

1379 -  برگزاری نمايشگاه از هيچ به همه چيز موزه ملی ايران

1379 -  برگزاری نمايشگاه تجسم نام علی (ع) در معماری ايران به مناسبت سال امام علی (ع) تهران فرهنگسرای نياوران

1379 -  شرکت در نمايشگاه 2000 world press photo

1380 -  برگزاری نمايشگاه يادواره مراسم مذهبی قاليشويان مشهد اردهال تهران کاخ نياوران تالار آبی

1380 -  برگزاری نمايشگاه سفالينه های مينايی موزه آبگينه و سفالينه های ايران

1380 - برگزاری نمايشگاه قالی های تصويری موزه فرش ايران

1381 -  شرکت در هشتمين نمايشگاه سالگرد تاسيس خانه عکاسان ايران وحدت،تشکل،تفکر

1382 - برگزاری نمايشگاه عکس سفر به سوريه تهران عکسخانه شهر

1383 -  شرکت در اولين يادواره فيلم وعکس بم

1383 -  برگزاری نمايشگاه جلوه های هورامان اداره ارشاد اسلامی شهربانه

1383 - برگزاری نمايشگاه حمام های قديمی ايران همزمان با سمينار حمام های قديمی ايران ؛ کرمان دانشگاه شهيد با هنر

1383 - شرکت در دوازدهمين نمايشگاه بين المللی قران کريم بخش عکس مفاهيم قرانی وانتظار در فرهنگ ايران

1383 -  شرکت در نمايشگاه عکس نمايشگاه بين المللی عکاسی بام شکسته بم

1383 -  شرکت در نمايشگاه عکس نمايشگاه بين المللی عکاسی بام شکسته بم وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

1383 -   شرکت در نهمين دو سالانه عکس(تهران) ايران

1384 - شرکت در چهارمين جشنواره عکس های دريايی ايران

1384 -  شرکت درپنجمين نمايشگاه سالانه نگارخانه ها و ميراث فرهنگی، نگارخانه نيکول

1384 -  برگزاری نمايشگاه ميراث طبيعت و بزرگداشت استاد نيکول فريدونی ، تهران نگارخانه نيکول

1384 - برگزاری نمايشگاه معماری ايران در کره جنوبی (سئول (

1385 -  برگزاری نمايشگاه عشق آباد واصفهان عکس های اماکن تاريخی و ديدنی اصفهان پايتخت فرهنگی جهان اسلام در

ترکمنستان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

1385 -  شرکت در نمايشگاه عکس نخستين کنفرانس جهانی گردشگری و صنايع دستی

1385 -  برگزاری نمايشگاه معماری ديرگچين همزمان با هفته ميراث فرهنگی

1385 -  شرکت در نخستين جشنواره عکس کودک و معنويت

1385 - شرکت نمايشگاه آثارده دوره در يک نگاه دهمين دو سالانه عکس ايران ،وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

1387 - شرکت در دومين جشنواره انتخاب برترين پژوهش و نوآوري درحوزه مديريت شهري

1387 -  شرکت در اولين دو سالانه بين المللی عکس جهان اسلام ، بخش تک عکس و مجموعه عکس

1388 -  چهارمين نمايشگاه عکس تخصصی عکس صنعتی و تبليغاتی

1388 - شرکت در پانزدهمين نمايشگاه سالگرد تاسيس خانه عکاسان ايران، شهر زيبای من

1388 -  برگزار ي نمايشگاه در اين قطعه از بهشت هم زمان با ميلاد با سعادت امام هشتم 1111 موزه هنرهاي ديني امام (ع)

1388 -  برگزاری نمايشگاه عکس نگاره های شاهنامه ايی فرهنگسراي انديشه به مناسبت ثبت هزاره نگارش شاهنامه در

سازمان يونسكو آبان ماه 1388

1388 - برگزاری نمايشگاه عکس نگاره های شاهنامه ايی همزمان با همايش شاهنامه و دشت کبير در آلماتی قزاقستان مهرماه 1388

1389 - برگزاری نمايشگاه عکس نگاره های شاهنامه ايی فرهنگسراي رازي

1389 -  شرکت در شانزدهمين نمايشگاه سالگرد تاسيس خانه عکاسان ايران

1390 -  برگزاری نمايشگاه ايران سرزمين مهر ايستگاه مترو پارک دانشجو تهران

1390 - برگزاری نمايشگاه تجسم نام علی )ع( در معماری ايران برج ميلاد تهران

1390 -  برگزاری نمايشگاه عکس طبيعت ايران، فرهنگسراي ارسباران

1390 -  برگزاری نمايشگاه عکس نگاره های شاهنامه ايی فرهنگسراي بهمن

1390 -  شرکت در نمايشگاه بين المللی قران کريم در نمايشگاه عکس مساجد ) بارگاه دوست )

1390 -  شرکت در نمايشگاه عکس دروازه ماسوله خانه هنرمندان ) هنرمندان هنرهای محيطی کره جنوبی و ايران ( با هماهنگی کميسيون ملی يونسکو

1391 -  شرکت در نمايشگاه عکس تهران 6416 خانه هنرمندان

1391 -  برگزاری نمايشگاه عکس خانه مولا در فرهنگسرای ارسباران مرداد ماه

1391 -  برگزاری نمايشگاه عکس زورخانه درپاريس رايزني فرهنگي ايران فروردين 1391

1391 -  برگزاری نمايشگاه عکس طبيعت ايران، گالري آرته اصفهان ارديبهشت

1391 -  برگزاری نمايشگاه عکس گود مقدس ، خانه هنرمندان مرداد 1391

1391 - شرکت در نمايشگاه عکس جشنواره ی هنرهای تجسمی شهر آسمان، سازمان زيبا سازی شهر تهران

1391 -  برگزاری نمايشگاه عکس گود مقدس ، خانه هنرمندان مرداد 1391

1391 -  شرکت در نمايشگاه عکس " تهران 1391 " خانه هنرمندان

1392 -  برگزاری نمايشگاه عکس نگاره های شاهنامه های کهن وگنجينه های موزه ای کهن در تالار فردوسی دانشگاه تهران

1392 -  شرکت در نمايشگاه عکس ) نماديک ريپورت( کره جنوبی

1393 -  شرکت در نمايشگاه عکس چهل ترين، عکاسی مراسم اربعين در عراق موزه امام علی )ع(، زيرگذر چهار راه ملی عصر ازطرف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همزمان در شش استان با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1393 - برگزاری نمايشگاه عکس نگاره های شاهنامه ايی در اسپانيا

1394 - برگزاری نمايشگاه عکس دهه کرامت فرهنگسرای ارسباران شهريور 1394 تهران

1394 - برگزاری نمايشگاه عکس تجسم نام علی )ع( در معماری ايران همزمان با هفدهمين کنگره بين المللی نهج البلاغه

در يزد مهر 1394

1394 -  برگزاری نمايشگاه عکس، همزمان با هشتمين کنفرانس بين المللی تجارت جهانی دکو 14 مهر تهران مرکز

همايش های بين المللی صدا و سيما

1394 - شرکت درنمايشگاه چهارمين دوره ده روز با عکاسان ايران، خانه هنرمندان ايران

1394 -  برگزاری نمايشگاه عکس اربعين همزمان با مراسم رونمايی کتاب در موزه امام علی)ع (

1395 -  شرکت درنمايشگاه پنجمين دوره ده روز با عکاسان ايران، خانه هنرمندان ايران

1395 -  برگزاری نمايشگاه عکس اربعين در دهلی مسجد جامع شيعيان کشميری گيت

1395 - برگزاری نمايشگاه نگاره های شاهنامه ايی در دانشگاه دهلی

1395 - برگزاری نمايشگاه نگاره های شاهنامه ايی در انستيتو غالب دهلی

1396 -  برگزاری نمايشگاه نگاره های شاهنامه ايی در هلسينکی

1396 - شرکت در نمايشگاه عکس ايران "همزمان هشتمين جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت عکس ساده زيستن هنر است."

1396 - شرکت درنمايشگاه ششمين دوره ده روز با عکاسان ايران، خانه هنرمندان ايران

1396 -  برگزاری نمايشگاه عکس اربعين در فرودگاه بين المللی امام خمينی)ره(

1397 -  شرکت درنمايشگاه هفتمين دوره ده روز با عکاسان ايران، خانه هنرمندان ايران

1397 - شرکت درنخستين نمايشگاه "فرصت" نخستين نمايشگاه سالانه انجمن های خانه هنرمندان ايران