هیات اجرایی:

 • رئیس هیات اجرایی: آرش رشوند آوه
 •  
 • مدیر هنری و دبیر جشنواره: خشایار فاضل کاشانی
 •  
 • مدیر علمی: مریم قاسمی
 •  
 • مدیر اجرایی: پریسا طاهری
 •  
 • مشاور هنری : علی یوسفی
 •  
 • مدیران اردو: حسین میرکمالی، یلدا صفری
 •  
 • انفورماتیک: سمیه مرادی، سمانه جباری
 •  
 • روابط عمومی: سپهر رحمانی
 •  
 • دبیرخانه: کاووس حسین پور ، غزاله عمیدی ، حسین تقیا ، پیمان فلاح ، پژمان طاهرخانی ، شقایق میرزایی
 •  
 • عکاس: حنا خلج
 •  
 •  مستندسازی: استودیو ماهی